Controle

 

Heeft jouw organisatie expertise nodig bij het beheersen van de kosten van langdurige zieke werknemers? Wij zijn gespecialiseerd in de controle van de gedifferentieerde premie werkhervattingskas en het voeren van bezwaar en beroep.

Gedifferentieerde premie werkhervattingskas

 

Controle van de 'beschikking loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage werkhervattingskas' doe je jaarlijks. Onze register casemanagers ondersteunen daar graag bij. Afhankelijk van de behoeftes van jouw organisatie nemen wij een gedeelte of het gehele proces uit handen. 

Deadline beheer

Wij zorgen dat binnen de deadlines van de Belastingdienst bezwaar wordt gemaakt. Dit is cruciaal voor het verkrijgen van alle stukken en het behalen van resultaten.   

Controle

De beschikking en de specificatie van de instroomgegevens worden gecontroleerd en nagerekend op basis van relevante wet- en regelgeving, parameters en rekenregels.

Bezwaar of herziening

Wij dienen een inhoudelijk gemotiveerd bezwaar of herzieningsverzoek in bij de Belastingdienst. Wij verdedigen het bezwaar tijdens het wederhoor met de inspecteur. 

Resultaat

 

Jouw organisatie heeft teveel betaald: het bezwaar is gegrond. Wij zorgen dat de verlaging van het gedifferentieerd premiepercentage wordt omgezet in financieel voordeel.

WGA bezwaar & beroep

 

Heeft jouw organisatie behoefte aan een specialist voor het voeren van bezwaar-en beroepszaken tegen WIA-beslissingen van (ex-)werknemers? Of ligt een WGA-dossier stil, maar blijven de kosten oplopen? Onze register casemanagers helpen graag met het beheersen van jouw actuele en toekomstige kosten.

Beoordeling

Wij beoordelen WIA-beslissingen met en zonder bezwaartermijn van UWV op wetstechnische, arbeidsdeskundige en medische gronden. Het medisch dossier beoordelen wij in samenwerking met een arts-gemachtigde. Ook duiken wij in de voorgeschiedenis van het dossier. Daarvoor verzamelen wij eerdere WIA-beslissingen binnen jouw organisatie en bij het UWV.  

Bezwaar en herbeoordeling

Er zijn 2 opties wanneer er twijfel bestaat over de juistheid van een WIA-beslissing of over de actuele belastbaarheid van de (ex-)werknemer. Als er een bezwaartermijn van UWV loopt dienen wij een (medisch) inhoudelijk gemotiveerd bezwaar in. Zonder bezwaartermijn vragen wij een herbeoordelingstraject aan bij UWV, om te controleren of het arbeidsongeschiktheidspercentage gewijzigd moet worden. 

Schadelastbeheersing

En zo verlagen wij de WGA-schadelast van jouw organisatie: nu en richting de toekomst. Per dossier worden toekomstige acties gepland en de bezwaartermijnen van verwachte WIA-beslissingen worden bewaakt. Dossiers liggen nooit stil en kansen worden niet gemist. Het geld dat jouw organisatie bespaart kunnen wij precies uitrekenen. 

Behoefte aan overzicht, prognoses of data-analyse? Bekijk onze mogelijkheden voor een beheersysteem