Beheer

 

Het maakt niet uit hoe groot jouw organisatie is: het overzicht bewaken over alle dossiers, deadlines en beschikkingen van UWV en de Belastingdienst is niet eenvoudig. Wanneer je onvoldoende overzicht hebt is de kans groot dat de kosten voor langdurig arbeidsongeschikten ongemerkt oplopen. Wij lossen dit op door een beheersysteem te implementeren.

Waarom een beheersysteem?

 

Een beheersysteem geeft jouw organisatie controle over de volgende werkzaamheden:

 

Controle van de gedifferentieerde premie werkhervattingskas

Het beheersysteem brengt overzicht in de jaarlijkse beschikkingen, bezwaartermijnen en de voortgang in controles op organisatie- en dossierniveau. Wijzigingen in premiepercentages worden gestructureerd bijgehouden. Zo weet de financiële afdeling precies welk premiepercentage voor de loonheffingen moeten worden toegepast. Zo loopt jouw organisatie geen besparingen mis.  

WGA-schadelastbeheersing

Het beheersysteem brengt overzicht in lopende bezwaar- en beroepszaken en de communicatie met UWV en andere instanties. Ook kun je binnen het beheersysteem bezwaartermijnen en deadlines voor nieuwe acties bewaken. Verder wordt berekent wat de resterende WGA-schadelast is van een dossier. Hierdoor wordt het makkelijker om risico's in te schatten en wel/geen extra acties in te zetten. 

Prognoses, data-analyse en meer...

Een beheersysteem maakt ook het volgende mogelijk:

- Prognoses: hoe ontwikkeld de gedifferentieerde premie zich? Welk bedrag moet worden opgenomen in de begroting voor komend jaar?

- Analyse: wil jouw organisatie weten hoe het WGA-bestand is samengesteld? Analyses kunnen inzicht geven en beslissingen rondom beleid ondersteunen. Bovendien geeft inzicht aan 'de achterkant' veel informatie over kansen en knelpunten voor preventie en re-integratiebegeleiding.  

- Capaciteit: welke WGA-instroom wordt verwacht? Hoeveel Fte moet ik daar in- of extern voor inzetten?

- Voorbereiding: jouw organisatie wil voortaan zelf aan de slag met de schadelast. Wij zorgen dat jouw casemanagers met een actueel overzicht van start kunnen. 

- Transparantie & overdracht: wij laten ons werk graag zien en willen dat jouw organisatie het stokje eenvoudig kan overnemen. Hiermee voorkom je dat opnieuw onnodig tijd wordt gestoken in oude of complexe dossiers. 

Werkwijze

 

Onze casemanagers implementeren een beheersysteem dat aansluit bij jouw organisatiestructuur, kennisniveau en bestaande werkprocessen. Wij weten precies welke medewerkers betrokken moeten worden in het proces, zonder beslag te leggen op hun tijd. 

Verkenning

Ontwerp

Implementatie

Geen behoefte aan een extra systeem? Geen zorgen. Het beheersysteem is eenvoudig. Het format sluit aan op bestaande (CRM-)systemen.

Hulp nodig bij individuele dossiers of beschikkingen? Bekijk onze diensten